|    |    |   | 
||||  
   
Home >> 회사소개 >> 회사약도 
◆ 본사

            인천광역시 부평구 산곡동 370-108 이수빌딩 3층(화랑로 79)
            
            TEL: 032-575-4021~8      FAX: 032-575-4029

 

 

◆ 공장

            충남 아산시 선장면 가산리 467번지
            


            
            

 
 
본사: 인천광역시 부평구 산곡동 370-108 이수빌딩 3층 (화랑로 79)
Tel (032)575-4021~8 Fax (032)575-4029
   
공장: 충남 아산시 선장면 가산리 467번지
   
 
Copyright ⓒ 2012 JOONG DONG WOODTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.